Contra indicaties

Als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of verslavingen dan verwijs ik je door naar de daarvoor betreffende instellingen.

Algemene Praktijkinformatie

De therapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Kijk voor een actueel overzicht van vergoedingen op: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

 

Als zorgverlener voldoe ik aan bepaalde voorwaarden en ben ik gebonden aan regels, voor een deel vastgelegd in wetgeving:

WGBO

Wkggz

AVG

 

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldrecht volgens de meldcode huiselijk geweld.

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Eventuele klachten over de zorgverlening lopen in eerste instantie via mij en als we er samen niet uitkomen via mijn beroepsvereniging, de NFG.

 

Voor aanvang van de intake vraag ik je een behandeldocument in te vullen en ondertekenen. Hiermee geef je mij toestemming je gegevens op te slaan in een dossier en verklaar je je akkoord met de voorwaarden vermeld in het behandeldocument en in het document AVG. Het behandeldocument is hier te downloaden.

 

Na afloop van een traject vind ik het fijn als je een evaluatieformulier invult, waarbij je verslag doet van in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en je wat zegt over mijn begeleiding daarin. Het document is [binnenkort] hier te downloaden en wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Ziekte of onverhoeds uitvallen van de therapeut:
Bij langdurige ziekte van de therapeut zal er contact opgenomen worden met de client om te bepalen wat de beste oplossing voor de client is. Dit kan verwijzing naar een andere therapeut zijn. Mocht de therapeut zelf niet in de gelegenheid dit te bespreken zal de zaakwaarnemer dit overnemen. De zaakwaarnemer krijgt toegang tot de cliëntgegevens om contact te leggen met de actieve cliënten.

 

Tarieven

Kosten

De kosten zijn:

Therapie: 90 euro per uur

Coaching: 90 euro per uur (Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering)

Intake: 90 euro per uur

Relatietherapie: 140 euro per uur

 

(Alle prijzen zijn incl. btw.) Het is mogelijk om bij de ziektekostenverzekering een gedeelte van de kosten te declareren. Dit verschilt echter per ziektekostenverzekering.

Om therapie voor iedereen bereikbaar te houden is een aangepast tarief bij een bruto gezinsinkomen lager dan € 26000, per jaar bespreekbaar.

 

Betaling

Na de sessie krijg je een rekening mee die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

 

Afspraken

De afspraken plan ik graag in goed overleg met je. Uiteraard komt het voor dat een afspraak gewijzigd moet worden. Wanneer je een afspraak wilt verplaatsen, kun je me bellen, een sms of mail sturen. Als je een afspraak wilt afzeggen, doe dat dan minimaal 24 uur van tevoren, zodat ik nog andere cliënten in kan plannen. Als een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan ben ik helaas genoodzaakt de sessie geheel in rekening te brengen.