Therapie

Voor wie

Er kunnen nogal wat redenen zijn om in therapie te gaan. Omstandigheden zoals ziekte, relatieproblemen, scheiding en ontslag of overlijden zijn soms de aanleiding voor het zoeken van therapeutische hulp.

Ook zijn er ‘vagere’ klachten die zich uiten in allerlei emotionele of lichamelijke klachten; vermoeidheid, lusteloosheid, gevoel van gejaagdheid, bezorgdheid, slaapproblemen, gevoelens van leegte of moeite met contact met anderen. Als je deze verschijnselen, of andere, bij jezelf hebt opgemerkt en daar verandering in wilt brengen, kan je kiezen voor therapie.

 

Hoe

In de therapie werk ik met, bewust de aandacht richten op, voelen, gedrag en denken. Het kenmerkt zich door een persoonlijke, op het dagelijks leven gerichte, praktische aanpak. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je inzicht krijgt in het ontstaan van je problemen en in de factoren die je tot nu toe belemmeren om deze problemen op te lossen. Om jou in beweging te brengen om een veranderingsproces In gang te zetten waardoor je weer meer van het leven kunt genieten en je mogelijkheden ten volle kan benutten.